At huske

Selvet

Som ole Vadum Dahl, psykoterapeut forfatter mm., beskriver det, kan vi leve i det reaktive selv. Et selv, hvor vi overvejende re-agerer og ubevidst handler udfra tidligere erfaringer, traumer og overbevisninger og samtidligt fra fremtidige forestillinger og ideer.


I denne tilstand, er vi lidt som en fortabt udgave af os selv - fortabt, fordi vi ikke er i kontakt med de dybere lag af os selv. Vi er i fortiden og fremtiden. Her er det lidt som, om vi surfer på overfladen af livet og på overfladen af os selv


Men hvad er selvet, og hvordan føles det at huske os selv?

Meditationslæreren Burgs guider med denne sætning, den der lytter, tilbage til noget essentielt. Noget der beder os om at vågne og mærke.


"This is not a time for forgetfulness. It's time to remember.

I et stresset liv, er der ikke tid til at mærke. Hvis ens kalender er så fuld af aftaler, er der ikke rum til mærke, til at huske og til at forbinde sig med sig selv. Det er noget af det vi allerhurtigst giver afkald på i en presset hverdag. Det er os selv. Nogle gange skal vi oplev så meget smerte og lidelse for at blive mindet om, hvor vigtig denne kontakt er

Jeg tror, at når vi virkelig prøver at komme derud hvor vi ikke kan bunde, og hvor vi mister vores fundament og identitet. Jeg tror det er her, at vi mærker, hvad det rent faktisk betyder at skabe en praksis, et liv, hvor kontakten til os selv plejes og næres som en hvilken som helst anden relation har brug for. Og at denne kontakt bliver så stærk, at selv de vildeste storme ikke vil kunne forringe forbindelseKære selv

Tak for at jeg har mødt dig

Du er her al tid

Nogle gange forlader jeg dig

Når jeg glemmer hvad der er vigtigst

Når jeg rammes i smerte

Når jeg bliver for ivrig

Når jeg bliver stædig


Tak for at tage imod mig

Igen og igen

For at vise mig

At sammen med dig er verden smukkere

Mere vibrerende

Mere opmærksom

Mere i live

Mere simpel

Mere centreret

Mere kærlig

En kIlde til liv

At komme hjemKære Selv

Må jeg dele din gave med verden?

Må jeg dele min oplevelse af dig med andre

som også savner at komme hjem

At lære dig at kende og næres af dit rum

Hvor stilhed og skabelse mødes

Hvor mørke og lys integreres

Hvor ufuldkommenhed og fuldkommenhed er sider af samme dag

Hvor kærlighed og sorg er søstre

Hvor måne og sol er partner

Hvor hjertet står åbent igenKære Selv

Når jeg er halv

Viser du mig

At jeg også er hel

At lære dig at kende

Har åbnet mig op igen


Kære Selv

Selv tak

Vi kan leve uden for os selv eller i os selv

At miste fornemmelsen af selv er som at miste forbindelsen til liv

Skønhed, lykke, væren, inspiration, glæde, nydelse, forbindelse

Her lever man uden for sig selv i jagten på en skygge af sig selv, et billede af sig selv

Uden at mærke, uden at stoppe op og føle kontakten, Man glemmer så at sige. At være hjemme.


Selvet nærer os

Med tillid

Med ro

Med nærhed

Med kontakt

Med skabelse

Med væren

Med et hjem

At miste sig selv gør ondt og livet kan føles tabt, meningsløst

Når vi forlader os selv fotabes vi

Og vi glemmer hvad liv er, vi glemmer hvordan det virkelig er at føle sig i live

Hvad skønhed er, og hvordan stilheden synger

Det er ved at sætte os tilbage

Og tune ind på, hvad der holder os væk fra vores selv

Det er at se laget/sløret mellem jeget og selvet

At turde, at se det i øjnene der holder os væk fra os selv

Der holder os væk fra at mærke os selv

Der holder os væk fra at rummes og næres

Hvor oprigtig denne frygt end føles, så er mødet med lykken lige nedenunder

Der er mange veje hjem

Men fælles for dem alle, er at man må vælge at gå den. Man må vælge at priotere den. At skabe rum og plads. Hvis du længes, så skab dette rum i din hverdag.

Skab tid til mødet med dig selv igennem

* meditation

* yoga

* sang

* dans

* naturen

* kreativitet

Denne kontakt, er et valg om at leve i dybere og tættere kontakt til dig selv, at vælge sig selv til, at

nære kontakten dagligt. Den vil med tiden give dig så meget tilbage. Ikke kun dig, men også dine omgivelser, dine venner og din familie. Det er ikke et egoistisk valg, det er selvkærligt valg at skabe rum for denne praksis.


Ps det er menneskeligt at miste kontakten og nogle gange går der dage, uger, måneder før vi Husker det igen. Det er en øvelse, men en meget givende øvelse.

At huske.

Selvet.


Jeg håber du finder din vej

God rejse

Kærlige hilsner,

Nadja

13 visninger0 kommentarer